Vraag een terugbetaling aan

Heeft u, ondanks onze inspanningen om u de laagst mogelijke prijs aan te bieden, exact hetzelfde product aan een lagere prijs gevonden dan diegene die u aan ons heeft betaald?

Enkel sigaretten, tabaksproducten en producten bestemd voor onmiddellijke consumptie uit ons “Food on the Go” assortiment (bv.: flesjes water of frisdrank, salades, broodjes, wraps, …) zijn uitgesloten van de actie.

ul dan online het onderstaande formulier volledig in binnen de 30 dagen na uw aankoop, samen met de volgende informatie:

  • Een kopie van uw International Duty Free (IDF) aankoopbewijs (zorg ervoor dat het ticketnummer onderaan zichtbaar is).
  •  Het bewijs dat exact hetzelfde product elders goedkoper was, samen met de datum, de winkel en een foto ervan (met een smartphone is het bijvoorbeeld mogelijk om een screenshot te maken met de datum en de locatie waar de foto is genomen).
    Om te bewijzen dat het om exact hetzelfde product gaat, moet u ervoor zorgen dat het merk, de referentie, de inhoud en de omschrijving van het product goed zichtbaar zijn.
  • Ofwel kan u een foto nemen van een folder van een in België gevestigde fysieke winkel waarin exact hetzelfde product aan een lagere prijs staat (zorg er wel voor dat de datum van de promotie, de product details, de inhoud en het merk goed zichtbaar zijn).

Wij wensen u eraan te herinneren dat onze actie enkel van toepassing is op de totale prijs van producten (incl. taksen, accijnzen en andere belastingen) die worden aangekocht in fysieke winkels in België (geen webshop of e-commerce), en dat de datum van aankoop in onze winkel en de datum van goedkopere prijs in een andere fysieke winkel binnen de voormelde periode moeten vallen.

Lagardère Travel Retail zal enkel overgaan tot de DUBBELE of ENKELE terugbetaling indien alle gevraagde informatie volledig en correct is meegedeeld.

De klant krijgt slechts één keer een terugbetaling voor hetzelfde artikel.

De terugbetaling zal worden uitgevoerd binnen de 2 maanden nadat wij daartoe een volledige en juiste aanvraag hebben ontvangen.

Lagardère Travel Retail behoudt zichzelf het recht voor om de prijs en de beschikbaarheid van het product bij de concurrent te controleren alvorens over te gaan tot terugbetaling.

We will deal with your requests during office hours (Monday-Friday: 8:30am-5pm)

 

* Dit is een verplicht veld
 

De informatie die via dit formulier wordt verzameld, wordt op de computer verwerkt op basis van uw toestemming, om vragen en verzoeken die via de website Lagardere-tr.be worden ontvangen, te beheren.
De velden met een sterretje zijn verplicht - zonder deze informatie is het onmogelijk om de aanvraag te verwerken. De ontvanger van de gegevens is de communicatieafdeling van Lagardère Travel Retail Belgium. De gegevens worden verwerkt gedurende de tijd die noodzakelijk is om uw aanvraag goed te behandelen en worden vervolgens verwijderd. In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, alsook het recht tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, beperking en overdraagbaarheid van uw gegevens aan een derde partij, indien van toepassing, en het recht om te beslissen over het lot van uw gegevens na uw overlijden. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via info@lagardere-tr.be. Bovendien kunt u ook de verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens bij Lagardère Travel Retail Belgium contacteren via info@lagardere-tr.be. In geval van een geschil hebt u het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit in te schakelen.