Gebruiksvoorwaarden

Uitgeverij
Lagardère Travel Retail Belgium
Vliegveld 132a
1820 Steenokkerzeel
België

Provider
ADISTA
Agence de Paris - Ouest
81 avenue Edouard Vaillant
Immeuble Le Quintet - Bât. E
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
France
Tel : +33 (0)1 75 95 10 60
https://www.adista.fr/

Grafische vormgeving
MEDIA OBJECTIF
4 rue Emile LOUBET
66280 SALEILLES
France
https://www.media-objectif.fr/

Webontwikkeling/Technisch platform
ARTEFACT
3-5 rue des Frères Goncourt
19100 BRIVE
France
www.artefact.fr

 

1. Algemeen gebruik

De website lagardere-tr.be (de ‘Website’) is de algemene website van Lagardère Travel Retail Belgium (hierna ‘het Bedrijf’). Het doel van deze gebruiksvoorwaarden is u te informeren over de voorwaarden waaronder u toegang krijgt tot de Website en, indien van toepassing, gebruik kunt maken van de gegevens op de Website.

2. Intellectuele eigendom

Alle schermen, grafische ontwerpen, foto’s en, meer in het algemeen, alle informatie op deze Website zijn specifiek beschermd. Het Bedrijf is de eigenaar of geniet van de intellectuele eigendomsrechten die hierop betrekking hebben. Bijgevolg is elke reproductie, wijziging of exploitatie op welke manier dan ook verboden, zelfs gedeeltelijk.

3. Vermelding van merken van derden

De, al dan niet figuratieve, vermelding van merken van derden op de Website vormt op geen enkele wijze, impliciet of expliciet, een concessie van het gebruiksrecht, een licentie of enige toestemming met betrekking tot deze merken, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken derde houder. Elk gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door de betrokken merkhouders is ten strengste verboden.

4. Aansprakelijkheid

Het Bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af in geval van een verkeerd of onrechtmatig gebruik of exploitatie van het geheel of een deel van de inhoud van de Website.

Het bedrijf of de externe partijen die betrokken zijn bij de creatie van de Website kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of van enige andere website die gekoppeld is via een hyperlink, met name voor verlies van winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van programma’s of andere gegevens van het informatiebeheersysteem van de gebruiker of anderszins, zelfs indien het Bedrijf uitdrukkelijk op de hoogte wordt gesteld van het feit dat dergelijke schade mogelijk is. Wanneer u gebruikmaakt van een externe website is dat op uw eigen risico.

Het Bedrijf geeft geen garantie over de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, volgorde of volledigheid van de informatie of materialen op de Website en is niet verplicht om dergelijke informatie of materialen bij te werken.

De inhoud van alle informatie die door de gebruiker aan het Bedrijf wordt doorgegeven, wordt geacht niet-vertrouwelijk en rechtenvrij te zijn. Het Bedrijf kan vrij gebruikmaken van de ideeën, concepten, knowhow of technieken die in deze communicatie zijn vervat, voor welk doel dan ook, zonder enige beperking, met inbegrip van het reproduceren en het vrijgeven ervan aan derden.

5. Wijzigingen aan de Website en de Gebruiksvoorwaarden

De informatie op de Website is niet contractueel van aard en het Bedrijf kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de Website en van deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor u en wij raden u aan de Website regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de geldende gebruiksvoorwaarden.

6. Toepasselijk recht

De Website en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wettelijke voorschriften van de maatschappelijke zetel van het Bedrijf.


Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het Bedrijf.

1. Algemeen gebruik

De website lagardere-tr.be (de ‘Website’) is de algemene website van Lagardère Travel Retail Belgium (hierna ‘het Bedrijf’). Het doel van deze gebruiksvoorwaarden is u te informeren over de voorwaarden waaronder u toegang krijgt tot de Website en, indien van toepassing, gebruik kunt maken van de gegevens op de Website.

2. Intellectuele eigendom

Alle schermen, grafische ontwerpen, foto’s en, meer in het algemeen, alle informatie op deze Website zijn specifiek beschermd. Het Bedrijf is de eigenaar of geniet van de intellectuele eigendomsrechten die hierop betrekking hebben. Bijgevolg is elke reproductie, wijziging of exploitatie op welke manier dan ook verboden, zelfs gedeeltelijk.

3. Vermelding van merken van derden

De, al dan niet figuratieve, vermelding van merken van derden op de Website vormt op geen enkele wijze, impliciet of expliciet, een concessie van het gebruiksrecht, een licentie of enige toestemming met betrekking tot deze merken, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken derde houder. Elk gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door de betrokken merkhouders is ten strengste verboden.

4. Aansprakelijkheid

Het Bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af in geval van een verkeerd of onrechtmatig gebruik of exploitatie van het geheel of een deel van de inhoud van de Website.

Het bedrijf of de externe partijen die betrokken zijn bij de creatie van de Website kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of van enige andere website die gekoppeld is via een hyperlink, met name voor verlies van winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van programma’s of andere gegevens van het informatiebeheersysteem van de gebruiker of anderszins, zelfs indien het Bedrijf uitdrukkelijk op de hoogte wordt gesteld van het feit dat dergelijke schade mogelijk is. Wanneer u gebruikmaakt van een externe website is dat op uw eigen risico.

Het Bedrijf geeft geen garantie over de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, volgorde of volledigheid van de informatie of materialen op de Website en is niet verplicht om dergelijke informatie of materialen bij te werken.

De inhoud van alle informatie die door de gebruiker aan het Bedrijf wordt doorgegeven, wordt geacht niet-vertrouwelijk en rechtenvrij te zijn. Het Bedrijf kan vrij gebruikmaken van de ideeën, concepten, knowhow of technieken die in deze communicatie zijn vervat, voor welk doel dan ook, zonder enige beperking, met inbegrip van het reproduceren en het vrijgeven ervan aan derden.

5. Wijzigingen aan de Website en de Gebruiksvoorwaarden

De informatie op de Website is niet contractueel van aard en het Bedrijf kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de Website en van deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor u en wij raden u aan de Website regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de geldende gebruiksvoorwaarden.

6. Toepasselijk recht

De Website en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wettelijke voorschriften van de maatschappelijke zetel van het Bedrijf.


Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Website is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van het Bedrijf.