Unleash innovation

Een tastbare aanpak om innovatie binnen Lagardère Travel Retail verder te stimuleren

Innovatie is een belangrijk onderdeel van onze cultuur en we hebben ons altijd ingezet om de verwachtingen van onze partners op dat gebied te overtreffen. Toch gaan onze bedrijfsomgeving en de verwachtingen van onze klanten met een verbazingwekkende snelheid vooruit. Om ons verder aan te passen aan deze evoluerende behoeften, hebben we ons engagement wat betreft innovatie versterkt door een aanpak te creëren die wordt geleid door een toegewijd corporate team: "Unleash innovation".

Een duidelijke richting

Wij geloven dat innovatie gaat over het uitvoeren van concrete initiatieven die waarde creëren voor zowel ons bedrijf als onze klanten. Door deze aanpak stimuleren we innovatieve oplossingen om de algehele winkelervaring te verbeteren en onze operationele efficiëntie te versterken.

Eén enkele ambitie

We willen durf en agile werken in het hele bedrijf en voor onze klanten bevorderen. Deze aanpak heeft tot doel onze medewerkers te versterken, zodat ze elke dag weer nieuwe horizonten durven te verkennen.

Een duidelijke strategie

Onze innovatiestrategie is gericht op het ondersteunen van de lancering en de uitrol van relevante projecten en het verkorten van hun time-to-market. Dit doen we door middel van 3 pijlers: team-up, open-up en speed-up.

Team up

Een glokale gemeenschap rond innovatie creëren

De Innovation Booster community

We ondersteunen een wereldwijde interne gemeenschap die zich inzet voor innovatie. Innovation Boosters zijn collega's binnen onze landen en Business Lines die worden getraind en ondersteund om lokaal innovatie te ontketenen en te faciliteren en best practices tegelijkertijd op wereldwijde schaal te delen. Met meer dan 20 leden is deze groeiende community verspreid over de Groep en zorgt hij ervoor dat onze innovatieaanpak de lokale zakelijke uitdagingen efficiënt aanpakt en tegelijkertijd de capaciteiten van de Groep benut.

Open up

Nauw samenwerken met het innovatie-ecosysteem om op de hoogte te blijven van de opkomende trends en daarop inspelen

Open innovatie-partnerschappen 

We ontwikkelen partnerschappen binnen de groep om nog meer agile te werken en ons vermogen om samen te werken met het innovatie-ecosysteem te versterken. Deze samenwerkingsverbanden zijn gekoppeld aan drie belangrijke doelstellingen, waarbij de nadruk ligt op het leveren van concrete en tastbare resultaten:

  1. De samenwerking met relevante start-ups uitbreiden om onze innovatieve initiatieven te versnellen.
  2. Nauwlettend toezien op en inspelen op de laatste trends die onze sector beïnvloeden om onze positionering als voorkeurspartner te behouden.
  3. Extra opleidingen aan de werknemers geven om ervoor te zorgen dat onze cultuur innovatiever is dan ooit. 

Speed up

Bevorderen van een cultuur van snel experimenteren

Innovatieve methodologieën 

We dringen aan op nieuwe manieren van werken en innovatieve methodologieën om onze collega's te versterken en hen de mogelijkheid te geven hun ideeën snel te testen, uit te rollen als ze werken en eruit te leren als ze mislukken. Deze trainingsprogramma's en wereldwijde initiatieven zijn klantgericht en agile. Ze worden in de hele groep ontwikkeld met één ambitie voor ogen: onze time-to-market verkorten en sneller dan ooit aan de verwachtingen van onze partners voldoen.